начало» ЗА НАС

Наша цел и неотменно задължение е оказване на специализирана и висококвалифицирана консултативна, диагностично-лечебна и стационарна помощ при всички остри и хронични заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб, жлъчния мехур и задстомашната жлеза.  Това постигаме благодарение на ползотворното сътрудничество с водещи наши и чуждестранни специалисти,  с използването на съвременни методи и модерна апаратура.

В дейността си се ръководим от правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, съгласно Националната здравна стратегия,  при стриктно спазване  на етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България и Хартата за правата на пациента.”Еврохоспитал” има договор с Националната здравноосигурителна каса, който покрива всичките 11 гастроентерологични клинични пътеки.  Обслужва всички здравно осигурени лица, като пациентът не заплаща за лечебната дейност, която Националната здравно осигурителна каса покрива, освен потребителската такса за престой в болницата.  Ако пациентът не е осигурен или няма направление за извършване на консултация, изследвания и лечение, се заплаща по ценоразпис.


   
 
  СБАЛВБГ "Еврохоспитал"
  гр. Пловдив, ул. Колхида - продължение
  032/ 676 741
  032/ 676 742