начало» МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Специализация

Диагностика, стадиране, лечение на хроничните чернодробни заболявания, хронични възпалителни чревни заболявания, диагностика и лечение на гастроезофагеалната рефлуксна болест и усложненията u, болести на хранопровода, ехография и ендоскопия.

Диагностична дейност

В болницата се извършват абдоминална ехография с интервенционални процедури - тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол, ултразвукова доплерсонография, фиброгастродуоденоскопия, видеоколоноскопия, ендоскопска полипектомия, цитологично изследване на материал, получен чрез аспирация или пункция, перкутанна (сляпа) чернодробна биопсия, парацентеза при асцит, аспирационна биопсия при огнищни туморни лезии в черния дроб.

Терапевтична дейност

Въведени са различни диагностични и терапевтични методи за лечение на хроничните чернодробни заболявания, транседноскопската полипектомия като вторична профилактика на колоректалния рак, хроничните възпалителни заболявания на червата (язвен колит и болест на Крон), язвената и неязвена диспепсия, ГЕРБ, съобразно съвременните Европейски протоколи, диагностика и стадиране на злокачествените заболявания на стомашно-чревния тракт.

Акценти

Диагностика, стадиране и лечение на болни с хронични чернодробни заболявания в различен стадий от болестта, стадиране, проследяване и съвременно лечение на възпалителните чревни заболявания, съобразно програмите на НЗОК и др. програми за биологична терапия. Лечение, стадиране и проследяване на болните с гастроезофагеална рефлуксна болест и диагностика и стадиране на гастроинтестиналните и чернодробни тумори.

   
 
  СБАЛВБГ "Еврохоспитал"
  гр. Пловдив, ул. Колхида - продължение
  032/ 676 741
  032/ 676 742