начало» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА-ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Обществена поръчка за доставка на лекарствени средства за СГЕБАЛ "Еврохоспитал" ООД за 2015г.

Периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на СГЕБАЛ "Еврохоспитал" ООД – гр. Пловдив за 2015г.

Предварително обявление за обществена поръчка - 2015 г.

Актуализиране на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Доставка на храна по менюта с качество и състав съгласно изискванията на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно профилактичните заведения” и храна за дежурния персонал на СГЕБАЛ „Еврохоспитал” ООД

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на СГЕБАЛ "Еврохоспитал" ООД – гр. Пловдив

Периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на СГЕБАЛ "Еврохоспитал" ООД – гр. Пловдив

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на СГЕБАЛ "Еврохоспитал" ООД – гр. Пловдив

   
 
  СБАЛВБГ "Еврохоспитал"
  гр. Пловдив, ул. Колхида - продължение
  032/ 676 741
  032/ 676 742