начало» ЦЕНОРАЗПИС

Приложение № 1

ЦЕНИ НА ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

вид дейност Цена, лв.
     
01 Преглед от лекар със специалност 40.00
02 Преглед през празнични дни 50.00
03 Преглед от лекар без специалност 30.00
04 Запис ЕКГ – без разчитане 10.00
05 Поставяне назогастрална сонда 25,00
06 Мускулна инжекция 8.00
07 Венозна инжекция 15.00
08 Подкожна инжекция 4.00
09 Поставяне на периферен венозен катетър /абокат / 10.00
10 Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция) 8.00
11 Венозна инфузия без стойността на медикаментите 30,00
12 Вземане на намазка за микробиологично изследване 5.00
13 Поставяне/смяна на уретрален катетър 40.00
14 Очистителна клизма 25.00
15 Неинвазивно измерване на кръвно налягане 2,00
16 Ехография на коремни органи 35.00
17 Ехография един орган /коремни/ 25.00
18 Доплерехография на коремни органи 25,00
19 Стомашна промивка 40.00
20 Венозна анестезия 60.00
     

Приложение № 2

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

вид дейност Цена, лв.
     
01 Видеогастроскопия с биопсия 150,00
02 Ректоскопия с биопсия 80.00
03 Видеосигмоидоскопия с биопсия 150.00
04 Тотална видеоколоскопия с биопсия 250,00
     

Приложение № 3

ЦЕНИ НА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

Име на клиничната пътека Цена, лв.
     
01 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт – блок 1 400.00
02 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт – блок 1 600.00
03 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит – блок 1 1400.00
04 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво – блок 1 400,00
05 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт – блок 1 600,00
06 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума – блок 1 1700,00
07 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума – блок 1 920,00
08 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) – блок 1 1 300,00
09 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания – блок 1 700,00
     

Приложение № 4

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, КОИТО НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ НЗОК

вид дейност Цена, лв.
     
01 Игла ендоскопска за склеротерапия - инжектор 60.00
02 Екстрактор тип „крокодил“ 75.00
03 Клипси за ендоскопска хемостаза 40.00
04 Полипектомична примка – еднократна 60.00
05 Сет за лигиране на вацици – еднократен 291,00
06 Канюла за контраст (катетър) 126,00
07 Саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод 920,00
08 Саморазтваряща се ендопротеза за черво 1200,00
09 Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол 51.00
10 Балон дилататор 400.00
11 Цитологична четка двулуменна 84,00
12 Балонен екстрактор 240,00
13 Кошница за екстракция при литотрипсия 351,00
14 Пластмасова ендопротеза за жлъчните пътища 84,00
15 Пластмасова ендопротеза за панкреаса 84,00
16 Екстрактор за чуждо тяло и полипи (изи-колект) 150.00
17 Саморазширяваща се протеза за жлъчни пътища и панкреас 1200,00
18 Апликатор(система) за протезиране 10 френча 180,00
19 Апликатор(система) за протезиране 5 френча; 7 френча 69,00
20 Аспирационна игла CHIBA 60.00
21 Нитинолов водач за протезиране 270.00
22 Папило-сфинктеротом с два канала 201,00
23 Папило-сфинктеротом - иглен 180.00
24 Папило-сфинктеротом – пре-кът 201,00
     

Приложение № 5

ДРУГИ УСЛУГИ, СПЕЦИФИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

вид дейност Цена, лв.
     
01 Таска придружител без ползване на легло – на ден 10,00
02 Таска придружител с ползване на легло и храна – на ден 20.00
03 Издаване на дубликат на медицински документ 5.00
04 Индивидуален сестрински пост – дневно дежурство 100,00
05 Индивидуален сестрински пост – нощно дежурство 140.00
06 Индивидуален санитарен пост – дневно дежурство 40.00
07 Индивидуален санитарен пост – нощно дежурство 60.00
     


   
 
  СБАЛВБГ "Еврохоспитал"
  гр. Пловдив, ул. Колхида - продължение
  032/ 676 741
  032/ 676 742