начало» ЦЕНОРАЗПИС

вид дейност Цена, лв.
     
01 ПЪРВИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД СЪС СПЕЦИАЛИСТ 40.00
02 ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРЕЗ ПРАЗНИЧНИ ДНИ 50.00
03 ВТОРИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД СЪС СПЕЦИАЛИСТ 20.00
04 ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРЕЗ ПРАЗНИЧНИ ДНИ 25.00
05 ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА-ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА 4.80
06 ЕКГ 20.00
07 ЕХОГРАФИЯ НА ЕДИН ОРГАН 25.00
08 ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ 35.00
09 ДОПЛЕР ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ СЪДОВЕ 26.00
10 ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 6.00
11 МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ 4.00
12 ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ 2.00
13 ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ - ВКЛЮЧВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 29.00
14 ПОСТАВЯНЕ НА НАЗОГАСТРАЛНА СОНДА 25.00
15 ВЪВЕЖДАНЕ НА УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР 37.00
16 СТОМАШНА ПРОМИВКА 35.00
17 ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ 90.00
18 ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ 190.00
19 РЕКТОСКОПИЯ 70.00
20 ВИП стая 50.00
21 ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ 60.00
22 ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ-ДО 2 КЪСЧЕТА 35.00
23 ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ-ПОВЕЧЕ ОТ 2 КЪСЧЕТА 45.00
     


   
 
  СБАЛВБГ "Еврохоспитал"
  гр. Пловдив, ул. Колхида - продължение
  032/ 676 741
  032/ 676 742